Voor een verleende vrijstelling wordt geen cijfer op de cijferlijst vermeld. De vrijstelling wordt op de cijferlijst met een ā€˜Vā€™ aangeduid. Een vrijgesteld examenonderdeel telt niet mee bij het vaststellen van het gemiddelde examencijfer voor de opleiding. Deze informatie is van belang bij het bepalen van het judicium.