Studenten met een tijdelijke of structurele functiebeperking (bijvoorbeeld gebroken ledematen, dyslexie, chronische ziekte) kunnen voor de duur van deze beperking, binnen de grenzen van het redelijke, gebruik maken van bijzondere faciliteiten. Deze faciliteiten moeten ertoe bijdragen dat studenten met een functiebeperking een gelijke kans op studiesucces hebben. Voorbeelden zijn: het afleggen van het tentamen in een aparte ruimte met een half uur extra tentamentijd, het tentamen ter beschikking stellen op A3 formaat en het tentamen afleggen op een PC. 


Indien je nog geen toestemming hebben van de Examencommissie om gebruik te maken van bijzondere faciliteiten op grond van een functiebeperking, kun je hiertoe een verzoek indienen via Osiris Zaak. Het indienen van een verzoek kan gedurende het hele collegejaar. Er dient rekening te worden gehouden met een gemiddelde verwerkingstermijn van het verzoek van 14 dagen. De dyslexie-verklaring of andere relevante documenten dienen als bijlage toegevoegd te worden aan het verzoek. Studenten kunnen vooraf controleren of hun dyslectie-verklaring voldoet aan het op de EUR geldende protocol.


Ik wil een voorziening aanvragen.


De Examencommissie beslist of aan de student op basis van de functiebeperking bijzondere faciliteiten worden toegekend.