Alle studie materialen zoals readers, (online) colleges, web-lectures, opdrachten en examens gepubliseerd op Canvas of op een andere wijze beschikbaar gemaakt aan studenten voor hun studies, zijn auteursrechtelijk beschermd volgens de Nederlandse copyright-wetten. 


Het auteursrecht is eigendom van de Erasmus Universiteit Rotterdam of de gecrediteerde partij in de publicatie.


Het beschikbaar gemaakte materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en de studie van de student. Het is toegestaan kopieën te maken voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om de materialen of delen daarvan beschikbaar te maken aan derden of het te reproduceren zonder vooraf geschreven toestemming van de Erasmus Universiteit Rotterdam.


Zodoende is het verboden om het les materiaal te:

  • publiceren, kopieëren of verspreiden in welke vorm dan ook;
  • uploaden op externe websites of databases, zoals online platforms die studenten in staat stellen om studie materialen onderling te delen;
  • verkopen of beschikbaar te stellen aan bijles organisaties.


Het niet naleven van het bovenstaande kan gepaste maatregelen tot gevolg hebben.