Als je bewijs moet aanleveren dat je een vak hebt behaald aan een andere universiteit dan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dan vraagt de Examencommissie je om de originele cijferlijst of een gewaarmerkte kopie van jouw cijferlijst te laten zien. 


Dit is bijvoorbeeld het geval als je een keuzevak hebt behaald aan een andere universiteit waarvoor je al toestemming hebt gekregen van de Examencommissie. Of als je een verzoek om vrijstelling indient op basis van een vak behaald aan een andere universiteit.


Let op: als het gaat om een vak binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam dan hoef je geen (gewaarmerkte kopie) cijferlijst in te leveren, want dan kunnen wij zelf checken in Osiris of je het vak behaald hebt. 


De Examencommissie accepteert alleen de volgende type documenten: 


  • De originele cijferlijst op papier, die je moet laten zien aan een medewerker op het Secretariaat Examencommissie (T5-41)
  • Een gewaarmerkte kopie van de cijferlijst (op papier) met stempel en handtekening van de (buitenlandse) universiteit, die je moet laten zien aan een medewerker op het Secretariaat Examencommissie (T5-41). Met de stempel en handtekening verklaart de universiteit dat het een kopie is van het origineel. Wij moeten de originele stempel en handtekening kunnen zien, het mag dus geen kopie of scan van dit document zijn!
  • De (buitenlandse) universiteit stuurt de gewaarmerkte kopie cijferlijst rechtstreeks als bijlage naar ec@rsm.nl. Wij accepteren geen bijlagen die door de student zelf naar ons zijn gemaild of geforward. 
  • De (buitenlandse) universiteit stuurt een link naar ec@rsm.nl om de cijferlijst digitaal te kunnen verifieren. Wij accepteren geen verificatie links die door de student zelf naar ons zijn gemaild of geforward. 


Alle andere vormen of type documenten worden niet geaccepteerd, bijv. een kopie of scan van de (gewaarmerkte kopie) cijferlijst, of een ongewaarmerkt studievoortgangsoverzicht uit Osiris.